Language: English Vietnamese

CONTACT

LOVE2STAYHERE - HOUSE RENTAL IN TEXAS

Văn phòng vùng Houston : 

11360 Bellaire Blvd. Ste 720. Houston TX 77072

Office: (281) 495.4901 | Fax: (281) 915.0133

Tai Phan: (832) 520. 5055 | Flower Phan: (832) 757. 3508

Email: Love2stayhere@gmail.com

 

*** Vùng Dallas Forthworth :

3306 W. Walnut St suite 509

Garland , TX 75042

Anthony Phạm Minh Huy  Office Manager : 469-360-9327

Email: anthonyhuypham@yahoo.com

 

*** North Texas Location

4934 Silver Crest Dr

Wichita Falls, TX  76310

Steve Quang Phan    Vice President : 940-447-7056

Email: sphan@aol.com

 

*** Văn phòng Việt Nam ***

110 Đất Thánh , Phường 6 – Quận Tân Bình

Thành Phố HCM  , Việt Nam

Giám Đốc Chi Nhánh:

Vũ Như Bằng  0909779585

Thư Ký :

Trần Yến Hạnh  0938602462

Email : Bang27101978@gmail.com